Open your eyes .

home    message    submit    archive    theme
©

"Pois metade de mim é partida. A outra saudade"